2011-11-19
Tisdagen
den 6 december ska vi på utställningsträning med Daisy på Frösö
Hästgård.
Hoppas
att det ger resultat på henne! Emmett tar
vi också med så att vi får träna på kontakten.